Wat is een “begaafd persoon

Begeleiding hoogbegaafdheid

 

Een “hoogbegaafde” is iedere persoon die een of andere vorm van talent heeft. Soms is dit talent in de vorm van artistieke creativiteit (mma), of begaafdheid (g), of atletisch talent (atleet), of snelheid of kracht op verschillende gebieden. Sommige mensen worden met een dergelijk talent geboren en hebben alleen wat verzorging nodig. Andere keren moet een dergelijk talent worden ontwikkeld en aangeleerd.

Soms sturen ouders hun kinderen naar speciale scholen voor ontwikkeling. Scholen voor hoogbegaafde kinderen worden ook wel instituten voor het aanleren van iemands speciale talent genoemd. Vaak bieden deze instituten ook regelmatig studiebeurzen aan voor leerlingen met goede academische cijfers, en houden ze zich bezig met diverse buitenschoolse activiteiten om talent te ontwikkelen.

De leerkrachten en ouders die bij deze instituten zijn aangesloten, evalueren de prestaties van de kinderen aan de hand van schriftelijke tests en informeren de ouders over de resultaten. Enkele geselecteerde kinderen worden geselecteerd voor een jaarlijkse internationale zomerreis naar een kliniek voor bijzondere kindergeneeskunde. Elk kind wordt geëvalueerd voordat het op reis wordt gestuurd. Ouders kunnen de kinderen zien optreden in verschillende activiteiten, zoals:

1. Allergiebevrediging door beloning met een geschenk van een favoriete traktatie.2. Ouders kunnen de vooruitgang van hun kind volgen door test na test.3. gecontroleerd dieet door een controle op voedselintolerantie of verslagen van artsen4. Ontwikkelingsziekten worden opgespoord, waaronder gebitsanalyse, coeliakie en trachoom5. Gedragsbereidheid wordt geëvalueerd door afwijking van verwachte normen in repetitieve tests6. Test voor aandacht in auditieve en visuele scanning (primaire gezichtsscherpte, of diepte perceptie)7. Kenmerken en vaardigheden van de late kindertijd – spraak, taal en motorische coördinatie

Een paar andere belangrijke dingen om op te merken zijn dat hoogbegaafde kinderen meer verzorging nodig hebben dan kinderen die niet hoogbegaafd zijn. De omgeving moet ver weg zijn van een grote stad en van een magnetron. Ook hebben niet-hoogbegaafde kinderen meer aandacht nodig, evenals extra gestructureerde activiteiten.

Primaire vaardigheden voor alle kinderen

Bij het O-rol examen wordt van kinderen verwacht dat ze 100 procent met hun rechterhand beantwoorden. De 100 procent wordt verhoogd tot 120 procent als het kind in het 9e-11e percentiel zit. Zo kan een jongen van het 9e percentiel meer dan 10 procent halen op zijn hoofdtaak, terwijl een meisje van het 3e percentiel het beter kan dan een jongen van het 5e percentiel.

De oude methode om de mentale leeftijd van een kind te bepalen in plaats van de I.Q. formule te gebruiken is oud en heeft bewezen onnauwkeurig en bevooroordeeld te zijn. Het beschikbare veldprogramma test op verschillende primaire vaardigheden van kinderen. De 2007 Advanced Skills Test heeft tot doel de toepasbaarheid van kennis, begrip en vaardigheid van kinderen te meten op het gebied van luisteren, lezen, schrijven en wiskunde. Het programma beoordeelt de primaire vaardigheden in lezen, schrijven en wiskunde voor leeftijdsgroepen van alle niveaus.

De A.A.S.H.S.L.-test is op grote schaal beschikbaar voor kinderen van 3 tot 18 jaar, voornamelijk op scholen en particuliere afdelingen. In de maand november wordt door de stichting A.A.S.H.S.L. ook een oudermodeltest aan ouders gegeven. De test is specifiek voor autisme en is bedoeld om ouders te helpen inzicht te krijgen in de leerstoornis van hun kind. De resultaten van de test worden zowel op losse vragen als binnen een bepaalde tijdslimiet gepresenteerd.

De G.P.R.E test was voorheen beschikbaar voor begaafde en getalenteerde leerlingen, maar is nu beschikbaar gemaakt voor alle leerlingen met I.Q.’s boven 85. De test is begrensd tot een bepaald niveau. Het geeft de resultaten voor de begaafde en getalenteerde leerlingen weer in een uitwisselbaar gestandaardiseerd testformaat.

Privé-testen voor begaafde en getalenteerde leerlingen zijn op ruime schaal beschikbaar. De uitgebreide I.Q.-methode is echter een grotere uitdaging, omdat daarvoor proefpersonen met minder ernstige afwijkingen nodig zijn. De test wordt door de Educational Testing Service als geldig erkend. De G.P.S. aanvaardt echter de scores van de I.Q.-test in haar rapport voor begaafde en getalenteerde leerlingen. De rapportkaart wordt naar de ouders van de leerlingen gestuurd.

Lees meer:

Intelligentieonderzoek kind

Begeleiding hoogbegaafdheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.